Spoiwa PS (polistyrenowe)

Spoiwa samochodowe PS (polistyrenowe)

Przedstawiamy ofertę spoiw samochodowych do spawania plastiku – rodzaj spoiwa PS. Spoiwo dostępne w dwóch rodzajach. Dodatkowo przygotowaliśmy kilka wersji kolorów i kształtów.

PS – Polistyren

PS – termoplastyczny polimer styrenu, (-[CH2CH(C6H5)]n-) amorficzny, przezroczysty, o dobrych właściwościach dielektrycznych, dobrze rozpuszczalny w węglowodorach aromatycznych i chlorowanych. Jest odporny na działanie alkoholi, wody, olejów alkaliów, roztworów soli i kwasów z wyjątkiem stężonych kwasów: azotowego, octowego i siarkowego. Wyroby z niego mogą być używane w zakresie temperatur od -40 do +75 C. PS jest jednym z najczęściej stosowanych tworzyw, ponieważ obok dobrych właściwości mechanicznych, cechuje go łatwość formowania i niska cena, a wyroby posiadają doskonałe właściwości dielektryczne, optyczne i estetyczne.

  • Czysty polistyren jest bezbarwnym, przezroczystym (przepuszcza ok. 90% światła widzialnego), o bardzo małej gęstości, twardym, kruchym termoplastem o małej udarności (ograniczonej elastyczności). Nosi nazwę polistyrenu niskoudarowego GPPS lub standardowego PS. Wtryskuje się z niego artykuły gospodarstwa domowego, pojemniki w lodówkach, galanterię łazienkową, zabawki, opakowania, artykuły techniczne i elektrotechniczne. Należy do najlepszych dielektryków, daje się łatwo barwić. Jego odporność chemiczna jest bardzo duża. Niestety rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych, ma małą odporność cieplną (do 75 C), małą odporność powierzchniową. Jego zaletą w stosunku do polietylenupolipropylenu jest niższa temperatura mięknienia i mniejsza lepkość stopu, dzięki czemu łatwiej jest z niego otrzymywać w procesie formowania wtryskowego niewielkie przedmioty o złożonych kształtach.

W celu poprawienia udarności polistyren miesza się z elastomerami zawierającymi butadien, co prowadzi do otrzymania tzw. polistyrenu wysokoudarowego HIPS, lub styren poddaje się kopolimeryzacji. Polistyren wysokoudarowy HIPS produkowany jest w kilku odmianach, których właściwości zależą od procentowej zawartości butadienu i stopnia wymieszania składników. Nie jest przezroczysty, wykazuje zwiększoną udarność, ma dobre właściwości mechaniczne i elektryczne. Wyroby z HIPS są bardziej elastyczne, miększe, nieprzezroczyste, mają mniejszy połysk. Produkuje się z niego obudowy sprzętu AGD i RTV, elementy maszyn, części samochodowe, artykuły elektrotechniczne, opakowania.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 14

Wyświetlanie wszystkich wyników: 14